Det sportslige opplegget er omfattende. Sesongstart er 1. mai hvert år, og nye elever som skal begynne på skolen i august blir allerede fra mai knyttet til det sportslige opplegget. Før rennstart hver sesong har elevene gjennomført omkring 60 treningsdager på ski, på Hovden er det 10 treningsøkter på barmark ukentlig. 

3G8A9750
3G8A9783
3G8A9798
Alpint2

Inntak av elevene skjer på bakgrunn av idrettslige kriterier, under forutsetning av at skolekarakterene er tilfredsstillende. Ved inntak vil følgende kriterier være av betydning:

- Holdninger
- Grunnteknisk nivå på ski
- Treningsbakgrunn barmark
- Resultater
- Karaktersnitt: 3,5
- God i orden og oppførsel

I forbindelse med inntak vil vi ta kontakt med klubb/kretstrener for å skaffe oss best mulig informasjon om hver enkelt søker. 
Søkere som blir tatt opp som elever, samt deres foresatte må undertegne en kontrakt med Hovden Skigymnas A/S som definerer løpers rettigheter og plikter.