Egenandelen for skoleåret 2019/2020 er satt til kroner 70000. Denne fordels ut på 7 mnd. fra april til oktober a kr. 10.000,-. Denne er fastsatt i hendhold til de faktiske utgifter som vil forekomme i henhold til det sportslige tilbudet som gis før konkuranseperioden. 

Første innbetaling sendes ut innen 6. april, og er samtidig en bekreftelse på din plass. Dette gjelder både nye og eksisterende utøvere. Etter signering av kontrakt innen 1.mai hvert år, sendes det ut faktura på egenandel periodevis fra 15.mai til 15. oktober.

Egenandelen dekker:

  • Alle utgifter knyttet til daglig trening på Hovden organisert av alpintavdelingen.
  • Utgifter (reise, overnatting, frokost/middag, leie av lokaler etc.) til planlagte treningssamlinger i Norge.
  • Transport med skigymnasets biler til og fra alle samlinger og konkurranser som organiseres av HSG gjennom hele skoleåret.


Egenandelen dekker ikke:

  • Alle utgifter knyttet til konkurranser.
  • Bekledning og utstyr.

 


I konkurransesesong etterfaktureres kostnader knyttet til hver konkurranse. Disse kostnadene varierer ut i fra geografisk plassering og varighet på konkurransen.

3G8A9750
3G8A9783
3G8A9798
Alpint2