Vi gjennomfører elevundersøkelsen i alle klasser mellom 17. november og 7. desember. Undersøkelsen er et viktig styringsverktøy for skolen vår, så elevene bes om å svare så godt og sannferdig de kan på spørsmålene! Informasjon til elever, lærere og foreldre/foresatte finner du her.