Skolen har egen tilsynsordning for hybelbyggene. De passer på at alle har det bra og hjelper til der det trengs.

Kontaktperson hybeltilsyn:
Per Øyvind Asbjørnsen tlf: 99 70 47 72

Daglig vakttelfon: 47 67 88 17 

Vaktmester:
Torfinn Haugen tlf: 90 67 82 67