Det nærmer seg skolestart på Hovden Skigymnas, og her finner du praktisk informasjon for søndag 17. og mandag 18. august.

Foreldremøte søndag 17. august

Etter samlingene til de forskjellige idrettene møtes alle på Hovden søndag 17. august. Her vil skolen holde foreldremøte på Hovden grendehus (like ved skigymnaset) klokken 14.00. Ca. 15.30 vil idrettsavdelingene holde informasjonsmøte på skolen.

Innflytting på hybel

Innflytting på hybel skjer etter avtale med de ulike idrettsavdelingene og/eller som opplyst i informasjonsskriv sendt ut like før sommerferien. Informasjon om hybelbygg og kontrakt (for nedlasting) finner du under "hybelbygg" i menyen. 

Skolestart

Skolestart for alle elever er på Hovden Grendehus mandag 18. august klokken 09.00

Velkommen til ett nytt og spennende skoleår på HSG