Egenandelen for skoleåret 2018/2019 er satt til 45.000,-. Denne er fastsatt i henhold til absolutte utgifter som vil forekomme i henhold til det sportslige tilbudet som gis før konkurranseperioden.

Det vil bli en periodevis innbetaling av egenandelen. I April må hver enkelt utøver betale et depositum på 2500,- som en bekreftelse på skoleplass. Dette gjelder både nye og eksisterende utøvere. Etter signering av kontrakt 1. mai hvert år, sendes det ut innbetalinger av egenandelen periodevis fra 15. mai til 15. november.

Egenandelen dekker:

  • Alle utgifter knyttet til daglig trening på Hovden organisert av snowboard og freeski avdelingen i forberedelsesperioden (mai - desember)
  • Utgifter (reise, overnatting, frokost/middag, heiskort, leie av lokaler etc.) til planlagte treningssamlinger i forberedelsesperioden.
  • Transport med skigymnasets biler til og fra alle samlinger og konkurranser som organiseres av HSG gjennom hele skoleåret.
  • Generell bekledning som blant annet lue, hals, genser, bukse og klistermerker med HSG logo.


Egenandelen dekker ikke:

  • Alle utgifter knyttet til konkurranser.
  • Årskort på Hovden og Vierli (pakkepris som etterfaktureres i januar. For sesong 15/16 var prisen 5865,- ).


I konkurransesesong etterfaktureres kostnader knyttet til hver konkurranse. Disse kostnadene varierer ut i fra geografisk plassering og varighet på konkurransen.