Aust Agder Fylkeskommune har overtatt skolebygget og iverksatt utbygging:

Oppstart 14. oktober 2014. Ferdigstilles 1. august 2015, det vil si klar til neste skoleår.

 

Hva vi gjør:

- Nytt ventilasjonanlegg som skal gi mye bedre luft i alle klasserom.

- De to klassrommene i 2. etg mot Badeland blir bygd ut og blir større;  hver ca 80 m2.

- 2 nye grupperom i 2. etasje på 16 – 20 m2

- Nytt stort klasserom i 1. etasje.

- Ny garderobe/skistall i 1. etasje.

- Klasserommet som ligger nærmest lærerrommet blir gjort om til arbeidsrom for lærerne.

 

I avtalen mellom Bykle kommune og Aust Agder Fylkeskommune blir det også bygd en rulleskiløype i Røyrvikåsen i 2015.

 

Tom Kvinlog

Avdelingsleder