Velkommen til foreldrekonferanser 22. oktober

Setesdal videregåande skule, avdeling Hovden og Hovden Skigymnas ønsker dere hjertelig velkommen til foreldrekonferanser lørdag 22. oktober. Foreldre/foresatte har mulighet til å få konferanser med kontaktlærere, faglærere, trenere, hybeltilsyn, rådgiver og avdelingsleder.

For reiseliv og lokale elever

Du kan booke samtaler fra 0830 - 11.45 og 12.30 - 1545.

For idrettselever

Du kan sette deg opp til samtaler fra klokka 08.30 - 11.30 og 13.15 – 15.45. 
HSG har inngått et samarbeid med Sunn Idrett. Samarbeidet skal føre til en økt kompetanse om riktig kosthold og en sunn tilnærming til idretten for morgendagens utøvere hos elever, ansatte og elevenes foresatte, og med dette forebygge spiseforstyrrelser blant elevene. Dette er i tråd med norsk idretts verdier og prinsipp om alltid å sette utøverens helse foran prestasjon. På foreldrekonferansen er det satt av et tidspunkt for foresatte til idrettselever i Vg1 – Vg3 kl. 1200 – 1300.  
Tema: «Idrett, mat, kropp og prestasjon for toppidrettselever: Hva er utfordringene?» Vi oppfordrer alle til å delta på dette. 

TRYKK HER for utfyllende informasjon med oversikt over klasser, kontaktlærere og faglærere.