Velkommen til nytt skoleår 2016/2017

Skolestart mandag 15. august kl 09.00. på Hovden Grendehus.

Infomøte for elever og foresatte på Hovden Grendehus søndag 14.august kl 14.00

Innflytting på hybler lørdag 13. august mellom 12.00 og 15.00 og søndag 14. august fra 12.00 - 14.00

Depositum på kr 1000,- må betales kontant for utlevering av nøkkel. I tillegg skal hybelkontrakten undertegnes av både elev og foresatte (når eleven er under 18 år). Hvis du ønsker det, kan du laste ned kontrakten her.

Spørsmål? Kontakt Torfinn på tlf 90678267.

Vel møtt!