Velkommen til nytt skoleår 2017/2018

Skolestart mandag 14. august kl 09.00. på Hovden Grendehus.

Infomøte for elever og foresatte på Hovden Grendehus søndag 13.august kl 14.00

Innflytting på hybler søndag 13. august fra 12.00 - 13.30. Utlevering av nøkler skjer på skolen.

Depositum på kr 1000,- må betales kontant for utlevering av nøkkel. I tillegg skal hybelkontrakten undertegnes av både elev og foresatte (når eleven er under 18 år). Hvis du ønsker det, kan du laste ned kontrakten her.

Vel møtt!