Velkommen til nytt skoleår 2018-2019

Skolestart mandag 20. august kl 09.00. på Hovden Grendehus.

Infomøte for elever og foresatte på Hovden Grendehus søndag 19.august kl 14.00
Idrettsavdelingene har egne møter etterpå fra kl. 15.00 på skolen.

Innflytting på hybler søndag 19. august fra 12.00 - 13.30. Utlevering av nøkler skjer på skolen.

Depositum på kr 1000,- må betales kontant for utlevering av nøkkel. I tillegg skal hybelkontrakten undertegnes av både elev og foresatte (når eleven er under 18 år). Hvis du ønsker det, kan du laste ned kontrakten HER

 

Vel møtt!