Dette er et spennende programområde som bygger på VG1 Service og samferdsel. Elever fra både Vest-Agder og Aust-Agder kan søke på denne linjen på Hovden.

Reiseliv er en stor og mangfoldig bransje med et voksende behov for faglært arbeidskraft. Som elev på VG2 Reiseliv får du innsikt i ulike deler av næringen.
I løpet av skoleåret skal du være med på å planlegge og gjennomføre to turer, en innenlands og en utenlands. Du får også muligheten til å prøve ut forskjellige reiselivsyrker gjennom utplassering.

Etter endt år er du kvalifisert til å skrive lærekontrakt med en reiselivsbedrift. Du kan gå opp til fagprøven etter to år i lære, og få fagbrev innen områdene resepsjonsfag eller reiselivsmedarbeider.

Fagoversikt VG2 Reiseliv:

Felles programfag - 17 timer i uka.

* Etablering og drift
* Salg og markedsføring
* Vertskapsrollen

Fellesfag - 9 timer i uka.

* Engelsk ( 2 t ) 
* Kroppsøving ( 2 t ) 
* Norsk ( 2 t ) 
* Samfunnsfag ( 3 t )

Valgfag/fordypning - 9 timer i uka

* Prosjekt til fordypning

Reiselivsklassen har laget sin egen hjemmeside. Sjekk den ut her