HSG Rennet, blir arrangert på Hovden lørdag 6.mars.

Anbefaler alle ledsagere om å bruke munnbind og deltakere bruker munnbind så langt det lar seg gjøre.

Startliste HSG Rennet

 

Resltater HSG rennet

 

På denne siden vil den ferskeste oppdateringen finne sted.

Første start er 10:30- En starter med 5 km jenter/kvinner først også 10 km for junior etterpå. Det vil være 30 sekund start intervall. 

Det vil kun være en kohort og hver deltaker kan ta med seg en person innpå kohort område.

Løypa er åpen for deltakere til oppvarming om en tar hensyn til deltakere som går løp. Etter endt konkurranse bruker en ikke konkurranseløypa til f.eks nedgåing. 

Det er Hovden Skigymnas sammen med Hovden Sportsklubb som ønsker å arrangere skirenn. Alltid noen utfordringer rundt det med Covid 19 og arrangement. Men om alle deltakere, foreldre og ledere gjør sitt for å få dette til så vil dette gå bra..

Deltakere som bor i kommuner som har lagt ned forbud/restriksjoner mot konkurranser kan ikke delta på dette rennet.

 

Enkle regler rundt arrangementet.

- Påbudt med munnbind blandt alle ledere inne på Kohort område. Anbefaler også at deltakere bruker munnbind så langt det lar seg gjøre.

- Personer med luftveisinfeksjoner skal ikke være på arrangementet
- Ingen som føler seg sjuke skal være på arrangementet
- Ingen skal på noen tidspunkt være nærmere hverandre enn 1 meter.. 

FHI har satt begrensinger på hvordan arrangement skal gjennomføres. Norges Skiforbund har i denne sammenheng utarbeidet en plan for hvordan skirenn skal gjennomføres. Ut fra FHI sine regler har vi som arrangør laget et opplegg der smittevernstiltak er ivaretatt. 

Når en er kommet innpå Kohort området kan en ikke gå ut av området for så gå tilbake til området. Dette gjelder både løpere og ledsagere, alle ledsagere må registrere seg ved navn og tlf nr til funksjonær ved inngangen.

Kohort område vil se slik ut  SE KART

Løyper, trykk på linken (kan muligens bli endringer på løypa men vi holder oss i denne delen av løypenettet)

1 km
2 km
3 km

Den lengste runden som er satt opp som 3 km er 3,3 km

Alle som går 5 km går 2 runder i 3,3 km løypa.Dette gjelder gutter 15-16 år. Alle jenter/kvinner over 15 år

Alle som går 10 km går 4 runder i 3,3 km løypa. Dette gjelder alle menn over 17 år

Gutter/jenter 13 og 14 år går 1 runde i 3,3 km

Gutter/jenter 11 og 12 år går 1 runde i 2 km

Gutter/jenter 8-10 år går 1 runde i 1 km

Det vil ikke være garderobemuligheter på skistadion. Toalett vil være åpent. 

Startnummer hentes når dere går til start. Løper henter start nummer selv.

Parkering koster 50,- per dag. 

Det manuell tidtaking og en trenger ikke brikke.

Premiering ut fra NSF sine regler.

I samband med Sørvestcup ble det åpnet opp for påmelding av et 2 dagers kretsrenn. Dette rennet er foreløpig utsatt og blir dette rennet avlyst så blir 100% av innbetalt startkontigent tilbakebetalt. En mulig dato for Sørvest Cup og Kretsrenn for de mellom 8-16 år vil være et stykke uti april.

For spørsmål kan dere ta kontakt med

Roar Hjelmeset 95144188, eller roar@hovdenskigymnas.no