I tillegg til den ordinære hybelkontrakten, plikter alle idrettselever på Hovden Skigymnas seg til å bo på hybelbygg fra 1. klasse til og med endt 2. klasse gjennom idrettskontrakten. Som 3. klassing kan du velge å bo privat, men vi anbefaler at alle benytter seg av hybeltilbudet. 

Elever som ikke er idrettselver forholder seg kun til den ordinære hybelkontrakten.