I VG3 fortsetter du med programområdet du valgte i VG2.

Fellesfag

6 t Norsk
3 t Religion
4 t Historie                                                
2 t Kroppsøving      

Programfag i VG3

Du må ha 15 timer med programfag på VG3, minst 10 av dem innenfor det programområde du har valgt. 

Realfag
5 t Biologi
5 t Matematikk R2

Samfunnsfag og økonomi
5 t Økonomi og ledelse
5 t Sosialkunnskap

Elever som er tatt inn som utøvere i langrenn eller snowboard og freeski skal i tillegg ha faget Toppidrett II (5 t per uke). Andre elever skal ha Aktivitetslære 2 (5 t per uke).