Skolen har egen tilsynsordning for hybelbyggene. De passer på at alle har det bra og hjelper til der det trengs.

Daglig vakttelfon: 47 67 88 17

E-post: hybel@hovdenskigymnas.no

Kontaktperson hybeltilsyn:
Per Øyvind Asbjørnsen tlf: 99 70 47 72

Vaktmester:
Ingemar Jegteberg tlf: 90 93 00 08