Om oss

   

 

Vår visjon: sammen mot drømmen

HSG vil være et åpent og inkluderende skigymnas, preget av samhandlingskultur. Utvikling skjer når ansatte, elever/utøvere og omgivelsene våre utfordrer og er nysgjerrige på hverandre.

Vår visjon handler om å nå toppen, være synlige og være sammen om dette viktige arbeidet. Vi er her for å yte det lille ekstra for at elevene? skal nå toppen.

Vi er her for at du som elev skal leve ut din drøm, uansett hva den er! Vi vil at du skal nå dine mål. Derfor er vår visjon: Sammen mot drømmen.

Våre tre strategiske satsingsområder

Rekruttering

Vår eksistens er helt avhengig av god rekruttering. Vi skal gjøre oss attraktive for utøvere fra alle kanter av landet. Vi må derfor nå både foreldre/foresatte og elever/utøvere gjennom tydelig kommunikasjon i kanaler der elever/utøvere og foreldre/foresatte er. Vi har ansatt en person i delstilling som har ansvar for sosiale medier og lage filmer. Alle som jobber hos oss har et ansvar for å delta i denne rekrutteringen. Dette er et lagspill som avhenger av alle.

Vi skal:

  • Reise til klubber – sette opp plan for hvor og når vi skal besøke klubber
  • Sette klare mål for antall idrettsutøvere per idrett slik at trenere og lærere vet hva de(re) skal jobbe mot
  • Sette i gang breddeidrett / mixsport med turer og for å rekruttere lokalt og hyttebyklere. Reise ut å treffe mulige elever/utøvere

 

Miljø

Miljø er en suksessfaktor. At elevene og utøverne trives er vi helt avhengige av. De har ofte reist langt hjemmefra i ung alder og vi har de boende hos oss i viktige ungdomsår. Vi har ansvar for dem i skolesammenheng, idrettsutførelse og på fritiden sin på våre hybelbygg. Det å flytte hjemmefra og begynne på Hovden er starten på en viktig dannelsesreise. Et miljø som er godt på tvers av hele skolen er det området vi må jobbe mest med. Det krever mye av oss ved å blande idretter og mennesker som ikke alltid naturlig møtes gjennom skole, aktivitet og på fritiden. For å skape et bedre miljø blant elevene på tvers av grupperinger, skal vi:

  • ha fadderordning på tvers av gruppene ved skolestart
  • Ha to treff hvert halvår der elevene har ansvar for opplegget (grupper på tvers)
  • Bruke den første uka i semesteret til emner på tvers – livsmestring, studieteknikk, mobbing

 

Samhandling

Samhandling er den høyeste formen for samarbeid, der samarbeidet kommer innenfra, gjerne fra hjertet, der individene ikke må, men vil nå felles mål.

Intern og ekstern samhandling er viktig for at vi skal utvikle oss videre. Vi må ikke bli en liten hemmelighet i hjørnet av Hovden. Vi er en høykompetant hjørnesteinbedrift som må delta i mye som skjer i Bykle kommune og i Agder.

Vi må gjøre oss synlige og attraktive for omgivelsene. Vi må inngå strategiske samarbeid med mange relevante aktører. Internt er det også viktig å jobbe mer på tvers av fagdisipliner og bli enda bedre på å jobbe tverrfaglig. Dette må igjen smitte over på elever og utøvere, som må lære det samme, da tverrfaglighet blir stadig viktigere i fremtiden/fremover.

Vi skal:

  • Øke samhandlingen med lokalt næringsliv og alpinsenteret
  • Ha mer samhandling med klubber, regioner og andre skoler
  • Satse enda mer på samhandling mellom trenere, lærere og elever/utøvere