Egenandelen for skoleåret 2022/2023 er satt til 55.000,-. Denne fordels ut på 7 mnd. fra april til oktober a kr 7857,-. Denne er fastsatt i henhold til absolutte utgifter som vil forekomme i henhold til det sportslige tilbudet som gis før konkurranseperioden.

Første innbetaling sendes ut innen 6. april, og er samtidig en bekreftelse på din plass. Dette gjelder både nye og eksisterende utøvere. Etter signering av kontrakt innen 1.mai hvert år, sendes det ut faktura på egenandel periodevis fra 15.mai til 15. oktober. 

Samlinger kommende skoleår som dekkes av egenandel:

Oppstartssamling  - 5 dager.

Barmarkssamling i forberedelsesperiode - 5 dager.

Samling i forberedelsesperiode - 7 dager.

Samling i forberedelsesperiode- 5 dager.

Snøsamling i Norge - 5 dager.

 

 

Egenandelen dekker:

  • Alle utgifter knyttet til daglig trening på Hovden organisert av snowboard og freeski avdelingen i forberedelsesperioden (mai - desember)
  • Utgifter (reise, overnatting, frokost/middag, heiskort, leie av lokaler etc.) til planlagte treningssamlinger i forberedelsesperioden.
  • Transport med skigymnasets biler til og fra alle samlinger og konkurranser som organiseres av HSG gjennom hele skoleåret.
  • Generell bekledning med HSG logo som avdelingen fastesetter hvert år.


Egenandelen dekker ikke:

  • Alle utgifter knyttet til konkurranser.
  • Årskort på Hovden og Vierli (pakkepris som etterfaktureres i januar).


I konkurransesesong etterfaktureres kostnader knyttet til hver konkurranse. Disse kostnadene varierer ut i fra geografisk plassering og varighet på konkurransen.