Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. 

Fagsammensetningen på Vg1 er lik uansett hvilken type kompetanse du ønsker å oppnå. Programområde og programfag velger du først på Vg2 og Vg3. 

Fag og timefordeling per uke i Vg1: 

4 t norsk 
5 t matematikk 1T (teoretisk) eller 1P (praktisk) 
5 t naturfag 
5 t engelsk 
4 t tysk nivå I eller II (2. fremmedspråk) 
3 t samfunnsfag 
2 t geografi 
2 t kroppsøving

Elever som er tatt inn som utøvere i langrenn eller snowboard og freeski skal i tillegg ha faget Toppidrett I (5 t per uke).