I Vg2 må du velge hvilket programområde du vil fordype deg videre i.

På Hovden kan du velge mellom

Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi

Over to år må du velge minst 20 timer fra ett av programområdene, 10 t på Vg2 og 10 t på Vg3. Opptakskravene til de ulike studiene kan du finne på www.samordnaopptak.no. Lurer du på noe, bør du kontakte en rådgiver.

Fellesfag i Vg2

- 4 t Norsk

- 2 t Historie

- 4 t Tysk (nivå 1 eller 2)

- 2 t Kroppsøving

Programfag i Vg2

Du må ha 15 timer i uken med programfag på Vg2, minst 10 av dem innafor det programområdet du har valgt.

Realfag

- 5 t Biologi

- 5 t Fysikk 

- 5 t Matematikk R1

Samfunnsfag og Økonomi

- 5 t Økonomistyring

- 5 t Sosiologi og sosialantropologi

Elever som er tatt inn som utøvere i langrenn eller snowboard og freeski skal i tillegg ha faget toppidrett 2 (5 t per uke). Andre elever skal ha aktivitetslære 1 (5 t per uke).